Politica de confidențialitate a Fundației Tradiții Sănătoase

I.INTRODUCERE

Fundația Tradiții Sănătoase, cu sediul în Iași, str. Păcurari, nr. 120, Bl. 582, sc B, et 1, ap 3, 700522, Nr. Reg. Asociatiilor si fundatiilor: 2F/25.05.2018, Judecătoria Iași, CIF: 39658355, operatorul site-ului www.traditii-santoase, respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.

Fundația Tradiții Sănătoase, înțelege că protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru dumneavoastră și de aceea acordă o atenție deosebită confidențialității informațiilor vizitatorilor site-ului https://www.traditii-santoase ro/ și a persoanelor ale căror informații personale le primește prin utilizarea depunerilor de cereri, formulare și a altor servicii conexe.

Această politică de confidențialitate explică modul în care Fundația colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale asigurându-se totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă.

Prin furnizarea informațiilor personale de pe site-ul Fundația Tradiții Sănătoase, sunteți de acord cu practicile de colectare, stocarea și gestionare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată „Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. „date cu caracter personal”, „prelucrare” etc.). 

II.DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor la adresa de e-mail vmocanu@traditii-santoase.ro

III.RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

Fundația Tradiții Sănătoase în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

 1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate („exactitate”);
 5. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 6. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 7. Prelucrarea are loc respectând drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 8. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal

IV.DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, cum ar fi date tehnice colectate de la toți utilizatorii site-ului, informații colectate prin intermediul programelor desfășurate de Fundația Tradiții Sănătoase, informații pe care le colectăm de la terțe părți cu care lucrăm și care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi. Acestea includ următoarele categorii de date:

A.Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

 1. Detalii personale: nume, prenume, sex, data naşterii/vârsta, cetăţenie, adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii);
 2. În cazul beneficiarilor programelor Fundația Tradiții Sănătoase, în funcție de context pot fi prelucrate date precum: date privind situația familiară, date privind educația dumneavoastră, date privind situația financiară, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la condiția dumneavoastră socială;
 3. Contactul dumneavoastră cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 4. Datele cu caracter personal cuprinse în testimoniale, înregistrări video, vocale, poze ale beneficiarilor din cadrul programelor, evenimentelor, activităților de promovare a activității Fundația Tradiții Sănătoase;
 5. Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi alt titular decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar;
 6. Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

B.Date cu caracter personal sensibile, cum ar fi:

 1. Date medicale: condiții medicale, simptome, boli anterioare, diagnostic, analize și medicamente administrate în trecut, grupă sangvină, analize, tratamentul prescris sau administrat, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă este cazul, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie;
 2. Date privind originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, apartenența politică;

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau sensibile atunci când, de exemplu:

 1. Dumneavoastră/copilul dumneavoastră participă la unul din proiectele din cadrul programele Fundației Tradiții Sănătoase;
 2. La momentul efectuării unei anchete sociale sau de cercetare;
 3. Ne vizitați la sediul nostru;
 4. Ne transmiteți o solicitare de colaborare sau un răspuns la solicitarea de colaborare;
 5. Ne transmiteți o solicitare de a deveni voluntari ai Fundația Tradiții Sănătoase;
 6. Faceți o donație către Fundația Tradiții Sănătoase;
 7. În vederea încheierii/executării unui contract;
 8. Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte modalități de transmitere a informațiilor;
 9. Ne transmiteți diverse comentarii/solicitări prin intermediul rețelelor de socializare, precum Facebook, Twitter, YouTube sau Instagram;
 10. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 11. În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri (avocați, consultanți, contabili etc.), în măsura în care există un temei legal;
 12. Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice;
 13. Primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul https://www.traditii-santoase ro/. Putem folosi o varietate de metode, inclusiv „cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dumneavoastră de IP, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dumneavoastră pentru a urmări acțiunile dumneavoastră pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri de mai jos.

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră înseamnă și faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

V.SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 1. Pentru desfășurarea activității Fundația Tradiții Sănătoase. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea, respectiv îndeplinirea misiunii Fundația Tradiții Sănătoase de a încuraja copiii să trăiască un stil de viață sănătos;
 2. Facturare și relații cu partenerii. Pentru a achita facturile, a face înregistrările fiscale necesare, pentru a vă contacta cu privire la facturile transmise sau pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea referitor la raporturile noastre colaborare;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii, gestionarea securităţii noastre IT, realizarea auditului de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 5. În vederea raportării către finanțatori;
 6. Îmbunătăţirea serviciilor/programelor Fundația Tradiții Sănătoase Identificarea potenţialelor probleme cu privire la programele și serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora.

VI.TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Organizația Salvați Copiiiva prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în considerarea cel puțin a unuia din următoarele temeiuri:

 1. Consimțământul– în cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate a prelucrării, Fundația obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. Încheierea/executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru executarea de către Fundația Tradiții Sănătoase a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (de exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră);
 3. Obligație legală – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Fundația Tradiții Sănătoase (de exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte, cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile). Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a documentelor, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii, sau a altor obligaţii legale;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță– în situația în care apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Fundația Tradiții Sănătoase va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în baza următoarelor temeiuri:

 1. V-ați exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date;
 2. Interes public. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
 3. În cadrul activităţilor legitime ale Fundația Tradiții Sănătoase şi cu garanţii adecvate;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, datele cu caracter personal furnizate în anumite situații) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță;
 5. Prelucrarea este necesară în scopul furnizării de asistență socială.

În situația în care Fundația Tradiții Sănătoase prelucrează date cu caracter personal ale minorilor, aceasta se va asigura ca va obține consimțământul reprezentantului sau ocrotitorului legal al minorului, atunci când acesta este necesar. De asemenea, în cazul în care minorii trimit date cu caracter personal prin intermediul prezentului site, aceștia declară că au vârsta de 16 ani în momentul în care ne furnizează datele cu caracter personal.

 

VII. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în acest scop vom prezenta categoriile de destinatari:

 1. Autorităților competente, firme de contabilitate și audit, avocați, resurse umane, parteneri contractuali, furnizori de servicii etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne încredințăm de faptul că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal;

În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator, furnizor partener sau intermediar pentru Fundația Tradiții Sănătoase în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între Fundația Tradiții Sănătoase și terțul respectiv (care are calitatea de persoană împuternicită a datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

 1. Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens sau persoanele care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 2. Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
 3. În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea Fundația Tradiții Sănătoase și de a duce la îndeplinire misiunea acesteia de obținere de progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați, de a produce schimbări imediate și de durată în viața acestora precum și de a le proteja drepturile;
 4. Dat fiind faptul că Fundația Tradiții Sănătoase face parte din rețeaua Youth Health Communities și Programul Traista cu sănătate, coordonat de Fundație, face parte din proiectul internațional proiectului „Nestlé for Healthier Kids”, precum și ca urmare a colaborării cu alte organizații în vederea desfășurării diferitelor programe, există posibilitatea ca anumite date să fie transferate către organizații membre ale rețelei sau către alte organizații.

VIII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

 

Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor dumneavoastră către noi vor fi stocate pe o durata de 3 ani de la încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu Fundația Tradiții Sănătoase.

Datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră vor fi prelucrate de Fundația Tradiții Sănătoase.pe perioada existenței consimțământului, dacă nu se impune păstrarea acestora și ulterior retragerii consimțământului, în baza unui alt temei legal prevăzut de legislația privind protecția datelor.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Fundația Tradiții Sănătoase.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudo-anonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.