PROGRAM DE FORMARE COMPLEMENTAR

,,TRAISTA CU SĂNĂTATE – EDUCAȚIE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS’’

  • DENUMIREA FURNIZORULUI: Fundația Tradiții Sănătoase
  • CATEGORIA DE PROGRAM: Program de formare continuă – complementar
  • GRUPUL ȚINTĂ: Personal didactic de predare din învățământul preșcolar și primar
  • FORMA DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI: online
  • DURATA PROGRAMULUI: 60 ore, minimum 18 – maximum 20 credite CPT
  • DOMENIUL TEMATIC ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROGRAMUL: Educație pentru sănătate
  • PREȚ: 350 lei (reducere de la 400 lei), plata cu voucherul de cariera (în curând)
  • PERIOADA: 7-24 februarie 2024 (grupa 1 și grupa 2), 13-27 mai 2024 (grupa 3), 3-22 iunie 2024 (grupa 4 și grupa 5)
  • ARGUMENT:

Disciplina opțională „Traista cu sănătate – Educație pentru un stil de viață sănătos”  dezvoltă abilitățile elevilor în domeniul „Educația pentru sănătate” și are un rol strategic în educația națională, fiind o educație transversală care este desfășurată atât în timpul programului școlar, cât și în activități extrașcolare. Programele pentru Disciplina opțională „Traista cu sănătate – Educație pentru un stil de viață sănătos” pentru grupele mijlocie și mare, precum și pentru clasele pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, au fost create în cadrul proiectului „Educarea copiilor pentru un stil de viață sănătos având la bază tradițiile locale”, printr-un parteneriat între Fundația Tradiții Sănătoase și Primăria Municipiului Iași. Acest proiect a fost apreciat cu Premiul I în competiția 2020 EU Health Award, la categoria Healthy Lifestyle Cities.

Programul de formare a profesorilor își propune dezvoltarea abilităților de a proiecta, realiza și evalua activități didactice incluse în predarea unei discipline optionale, ce pune accept pe dezvoltarea la elevi a următoarelor: 1. Manifestarea deprinderilor alimentare sănătoase și raționale, a comportamentelor corecte de igienă, prin exersarea unui stil de viață sănătos; 2. Implicarea activă în activități de mișcare pentru menținerea propriei sănătăți; 3. Exprimarea atitudinilor pozitive față de sine și a stărilor emoționale echilibrate în relații interpersonale, întreținând starea de bine.